Return to page

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies - sklep internetowy lodów Willisch

1. Postanowienia ogólne.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów - osób korzystających ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.willisch.pl, jak również reguluje zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Administratorzy danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klientów - osób korzystających ze Sklepu internetowego jest „Willisch” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 22, zwana dalej w treści niniejszej polityki Administratorem.

Administrator dokłada wszelkich starań ku temu, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować ich prywatność.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a przede wszystkim stosownej treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i przepisów krajowych, a w tym ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych, jak również w razie pytań dotyczących danych osobowych, możliwy jest kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wiilisch.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.

4. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator pozyskuje dane osobowe swoich Klientów na etapie składania przez nich Zamówień. Wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Dane osobowe swoich Klientów Administrator przetwarza w następujących celach:

 • zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży i zrealizowania złożonego przez Klienta Zamówienia, względnie podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klientów zapytania,
 • wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury,
 • na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) - w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, np. dotyczącej otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych i innych informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w tym rozpatrywania zgłoszonych przez Klientów reklamacji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe swoich Klientów Administrator przechowuje przez następujący czas:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży - przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy sprzedaży, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy - przez czas trwania negocjacji oraz po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 • w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie - dane będą usuwane po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie, względnie od ostatniego kontaktu z potencjalnym Klientem;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta sprzeciwu.

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Administratora będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, osoby biorące udział w realizacji złożonego Zamówienia (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, konsultingowych, itp. oraz osoby wspierające Administratora w wykonywaniu umów i świadczeniu usług w ramach sklepu internetowego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Prawa Klienta.

Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługują następujące prawa w związku z podaniem przez nich danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art.17 RODO),
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
 • o ochronie danych osobowych.

8. Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób korzystających ze sklepu internetowego, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową i na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celach:

 • przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu,
 • statystycznych (ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych oraz co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości) oraz marketingowych,
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób korzystających ze sklepu internetowego oraz zoptymalizowania procesu korzystania ze strony internetowej,

Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.

Na stronie internetowej prowadzonego przez Administratora sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 • „sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze sklepu internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej,
 • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze sklepu internetowego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem partnerów.

Standardowo przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies, aczkolwiek osoba korzystająca ze sklepu internetowego może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies tak, aby nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

9. Zmiany niniejszej polityki.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki w każdym czasie. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści tego dokumentu na stronie internetowej www.willisch.pl w zakładce „Polityka prywatności”

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2019r.

Polubienie

Dodano do ulubionych.

Usunięcie polubienia

Usunięto z ulubionych.

Ten box jest już pełen. Dodaj go do koszyka aby móc utworzyć kolejny.

Cookies!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności

Ok, zamknij